Dyson Vassilias
hello@infosi.bg
Стара Загора, България
27/05/2024

Глутатионът е в основата на антиоксидантната защита на организма

глутионът

Рядко се пише или говори за глутатионът , но в тесните кръгове на специализирани клиники, напреднали специалисти в областта на красотата, и не само красотата, отдавна говорят и поставят инжекции или дори капкомери с глутатион.

„Унищожител на свободните радикали“, „повелител на антиоксидантите“ или просто глутатион, GSH.

Това са всички имена на един от ключовите елементи, участващи във вътрешното обновяване на клетките. Ако почти всеки говори за ползите от витамините, витаминните комплекси и минералите, то за основните антиоксиданти и пептиди няма чак толкова много информация.

Глутатионът е уникален пептид, открит в клетките на всички еукариоти.

Това съединение играе водеща роля в клетъчния метаболизъм, активно поддържа редокс потенциала, регулира процесите на детоксикация на ксенобиотици от ендо – и екзогенен произход, както директно, така и като субстрат за редица ензими.

Глутатион: биологична роля, функции и др

От появата на кислород в атмосферата, еволюцията на живата природа е съпроводена с образуването на биохимична антиоксидантна защитна система в клетките.

Един от най-важните му компоненти е редуцираният глутатион (GSH). Формулата му се състои от аминокиселините цистеин, глутаминова киселина и глицин (L-γ-глутамил-L-цистеинил-глицин). Малкият размер на молекулата и наличието на сулфхидрилна група в страничната верига на цистеина правят глутатиона универсален участник в повечето реакции, чиято основна задача е да предотврати разрушителните ефекти на реактивните кислородни видове (ROS) и свободните радикали. .

Синтез на глутатион в човешкото тяло

Всички живи организми синтезират глутатион – растения, животни, гъби, дори някои бактерии и археи. Класически, тъй като глутатионът е пептид, той трябва да се образува чрез синтез на матрица или пост-транслационна модификация. Но глутатионът, GSH е непротеинов трипептид. И de novo синтезът на глутатион се случва директно само в цитозола (течното съдържание на клетките).

Цитозолът е основният резервоар за глутатион: около 90%. А останалите 10% са в митохондриите и само малък% принадлежи на ендоплазмения ретикулум.

Процесът на синтез на глутатион зависи главно от наличието на достатъчно количество цистеин и протича на 2 етапа. Първо се комбинират цистеин и глутамат и след това се добавя глицин. В човешкото тяло цистеинът се синтезира от незаменимата аминокиселина метионин, така че консумацията му с храната е решаваща за синтеза на глутатион.

Коментарите са изключени.