Dyson Vassilias
hello@infosi.bg
Стара Загора, България
13/04/2024

Какво е включено в оптималния списък от счетоводни услуги

счетоводни услуги

Искате да наемете счетоводни услуги?

Счетоводни услуги – Няма значение какъв ще бъде той – на пълен работен ден или на външен изпълнител. Важно е, че предлага пълен набор от всички услуги, без които не може нито едно предприятие.

Какви трябва да бъдат тези услуги? Има списък, който новопостъпилият може да провери и той трябва да се спазва стриктно във фирмата.

Да видим, какво трябва да знае един счетоводител?

Специалист, който е от високо ниво знае добре и ще Ви разкаже какво включват счетоводните услуги. Това могат да бъдат различни видове работа, но на първо място е:

  • Работа със счетоводната документация на фирмата – разработване на документи от нулата, създаване на типова отчетна документация в съответствие с изискванията, обработка на входящи книжа и писма;
  • Съхранение на документи и тяхното архивиране с гаранция за пълно спазване на счетоводната тайна;
  • Банково обслужване на клиенти (ако има такова);
  • Съставяне на баланс, извършване на неговата инвентаризация, оценка;
  • Работа с регулаторни органи, договаряне.
  • И, разбира се, счетоводителят винаги трябва да предоставя на ръководството на компанията всички съвети по всякакви практически въпроси, свързани с темата за счетоводството. От това зависи нормалното функциониране на предприятието и ако тази работа е добре установена, компанията никога няма да има проблеми с инспекторите.

Счетоводни съвети

При извършване на данъчно и счетоводно отчитане често възникват непознати или нестандартни ситуации, когато е необходимо да се реши най-важният въпрос в най-кратки срокове и просто няма време да се намери подходящ отговор.

Специалистите на нашата фирма в най-кратки срокове ще предоставят всички необходими счетоводни съвети в областта на счетоводството и данъчното облагане, които може да имате по време на финансово-икономическата дейност на вашата организация.

Услуги по регистрация на бизнес

Специалистите на нашата компания консултират относно:

  • правна форма за бизнес,
  • правно правилно регистриране на нуждите на клиента в текста на учредителната документация,
  • уставният капитал (неговият размер), достатъчен за дейността на дружеството и в същото време не заплашва значителни финансови рискове,
  • избор на съдебен адрес.

Коментарите са изключени.