XVI-та Национална научна конференция с международно участие се провежда във Велико Търново

Регионална народна библиотека “Петко Р. Славейков” – Велико Търново, на 16 и 17 ноември 2017 г. ще е домакин на Шестнадесетата национална научна конференция с международно участие “Библиотеки – четене – комуникации”. Тя се посвещава на 190-годишнината от рождението на поета, публициста, политика Петко Рачев Славейков и 25 години от основаването на катедра „Библиотекознание и библиография“ при ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Разискваните теми ще са в областта на библиотечните и информационни науки, литературна история, печатните комуникации, книгознание и медиите.

Основно докладите ще са посветени на Петко Рачев Славейков. Другите обхващат водещи практики в областта на библиотечно-информационното обслужване, професионалното образование и иновативни методи в конвертирането на данни от един носител на друг. Представител на фирма “Neschen” – Германия ще направи демонстрация на метод,чрез който се съхраняват и опазват ценни книги.

Ще се представят 12 докладчици от Полша, Русия, Сърбия и Турция. Темите им ще са разнообразни, както и на българските участници. Ще се представи и международният проект на Регионалната библиотека по Програма „Еразъм +“ „Mobile Digitizing” в областта на сътрудничеството за иновации и обмен на добри практики.

Организатори са РНБ „П. Р. Славейков“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и Асоциация на Университетските библиотеки.

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *